Zaproponuj zmiany

Korzystając z poniższego formularza możesz zmienić dane genealogiczne dotyczące osoby, obiektu, zdarzenia, miejsca, instytucji bądź notatki. Zmiana może polegać na poprawieniu błędów, uzupełnieniu o nowe informacje lub zastrzeżeniu danych jako prywatne. Zmiana może być uwidoczniona na niniejszej witrynie WWW bądź tylko w gronie rodzinnym.

Kogo lub czego dotyczy zmiana?
Na czym ma polegać zmiana? Jeżeli podajesz dane o jakiejś nowej osobie, których dotychczas tutaj nie ma, to podaj (jeżeli dotyczy):
Dla kogo mają być widoczne te zmiany? Uwaga: jeżeli nic nie wpiszesz, to nie będziemy mogli w żaden sposób skorzystać z tych danych.
Czy masz inne uwagi?
Podaj swoje dane
Uwaga: anonimowe formularze nie będą w jakikolwiek sposób uwzględniane!
Twoje oświadczenie Wysyłając formularz oświadczasz, że wszystkie podane wyżej dane są prawdziwe. Jeżeli dotyczą one osób żyjących, oświadczasz również, że osoby te wiedzą o Twoim działaniu a umieszczenie danych w publikacjach genealogicznych (tylko dla rodziny lub także do Internetu, stosownie do powyższych wersji) nie naruszy prawa tych osób do prywatności.
Czy już wszystko gotowe?
Stworzono w aplikacji JSFamilia